คลิปเกษตร
เคล็ดลับ เตรียมดิน ปลูกพืชในโรงเรือน
31 สิงหาคม 2563
1,409
การปลูกพืชผัก ปัจจัยสำคัญคือเรื่องของดิน เพราะดินดี พืชผักก็เจริญเติบโตได้ดี แต่พืชที่ปลูกในโรงเรือน และเป็นไม้ล้มลุก ต้องการดินแบบไหนกันนะ...ต้องทำยังไงถึงจะ เหมาะสม . วันนี้ "รักบ้านเกิด" มีเคล็ดลับมาฝาก...ไปดูกันเลย