คลิปเกษตร
วิธีทำข้าวเกรียบจากสาหร่ายพวงองุ่น
21 กันยายน 2562
1,659
การทำข้าวเกรียบสาหร่ายพวงองุ่นนี้ เกิดจากการที่ช่วงแรกๆ ที่ขายสาหร่ายพวงองุ่นแล้วยังไม่ค้นพบวิธีทำให้สาหร่ายไม่เน่าไม่เสีย จึงพยายามคิดค้นและต่อยอดว่าถ้าสามารถนำสาหร่ายพวงองุ่นมาแปรรูปได้ก็จะสามารถทำให้ขยายตลาดได้มากขึ้น เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมด้วย จึงลองนำมาทำข้าวเกรียบ ปรากฏว่าอร่อย ถูกปากผู้บริโภค คุณจิรวุฒิจึงทำขายอย่างต่อเนื่อง