คลิปเกษตร
น้ำซาวข้าว บำรุงขึ้นฉ่ายให้โตเร็ว แข็งแรง
27 สิงหาคม 2562
1,247
คุณภัชรวดี เจริญฤทธิ์ ปลูกสวนยาง สวนปาล์ม และผักต่าง ๆขาย ภายหลังเห็นว่ายังไม่มีใครทางภาคใต้ที่ปลูกขึ้นฉ่ายขาย จึงลงมือทำ และขยายตลาดขึ้นฉ่ายได้มากมาย ไปยังหลายจังหวัด ที่สวนผักของคุณภัชรวดีมีสูตรพิเศษในการดูและพืชผักของตัวเอง คือการนำน้ำซาวข้าวมารดต้นไม้รวมทั้งขึ้นฉ่ายด้วย เพราะพบว่าในน้ำซาวข้าวมีแคลเซี่ยมโบรอนในตัว ถ้าหากแถวอีสานก็ใช้ข้าวเหนียวก็ได้ แต่ภาคใต้ใช้ข้าวสวย หรือข้าวจ้าวนี่แหละ ผักหนึ่งแปลงใส่ข้าวประมาณ 3 ขีดหรือครึ่งกิโลกรัมเท่านั้น
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×