คลิปเกษตร
วิธีรดน้ำต้นอ่อนผักบุ้งให้ได้คุณภาพ โคนต้นไม่เน่า
10 สิงหาคม 2562
1,429
ในช่วงแรก ๆ ที่คุณดิเรกปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง คุณดิเรกประสบปัญหารากเน่า โคนเน่าจึงเฝ้าสังเกตว่าเกิดจากอะไร และได้พบว่าเกิดจากการรดน้ำผิดวิธีนั่นเอง อีกหนึ่งเทคนิคที่จะนำมาฝากกันก็คือ การรดน้ำผักบุ้ง บางคนรดน้ำไม่ถูกวิธี ปัญหาที่ตามมาก็คือ จะมีการเน่าอยู่ที่ตรงปลายถาด ปัญหานี้กว่าจะค้นพบใช้เวลานานอยู่เหมือนกัน ลองไปดูเทคนิคในคลิปนี้ กับวิธีรดน้ำให้ต้นอ่อนผักบุ้งรากไม่เน่าอีกต่อไป