คลิปเกษตร
เกษตรกรสาวเมืองราชบุรี กับแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน
27 ธันวาคม 2561
2,392
"เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงตำบลดอนคา คือบ้านที่ใช้ศาสตร์ของพระราชา เพื่อส่งต่อความตั้งใจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก" เกษตรกรสาวแห่งเมืองราชบุรี กับแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน สุดปราย ที่สวน สุขจรัล
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×