คลิปเกษตร
วิธีผสมเกสรอินทผลัมด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ รับรองลูกดกแน่
27 มีนาคม 2561
1,783
ธิติมา ดาผา เป็นผู้ดูแลสวนอินทผลัมปรีชาแห่งนนทบุรี เธอมีความภูมิใจว่าปลูกพืชชนิดนี้แล้วสามารถเจริญงอกงามได้ สามารถให้ผลผลิตออกมได้ และเป็นผลผลิตที่ทานแล้วอร่อย ทำให้คุณธิติมามุ่งมั่นที่จะทำการประชาสัมพันธ์บอกเล่าถึงความภูมิใจนี้ให้เกษตรกรรายอื่น ๆ และคนทั่วไปได้รู้จักกับต้นไม้มหัศจรรย์อย่างต้นอินทผลัมนี้ สามารถนำมาปลูกที่ประเทศไทยได้จริง ๆ ทั้งนี้เกษตรกรยังสามารถผสมเกสรด้วยตัวเอง โดยใช้วิธีง่ายๆ ได้อีกด้วย
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×