คลิปเกษตร
วางแผนทำเกษตรแปลงเล็กในเมืองใหญ่
5 ธันวาคม 2560
2,775
ด้วยข้อจำกัดพื้นที่ขนาดเล็กแต่ไม่ใช่ปัญหาในการทำเกษตร คุณโอ๋ ธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์กุล ใช้ความรู้ที่เรียนมาในด้านการออกแบบมาจัดรูปแบบการทำเกษตรในพื้นที่ 1ไร่ครึ่งจนสามารถใช้งานได้จริงด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรประณีต ใช้หลักคิดทำน้อยแต่ได้มาก และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×