คลิปเกษตร
เทคนิคคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำเกลือก่อนหว่าน
21 มกราคม 2558
2,885
การทำนาในปัจจุบัน สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการทำนานั่นคือ เมล็ดพันธุ์ข้าว แต่เกษตรกรก็ต้องประสบกับปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ซื้อมาตามท้องตลาดไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร ดังนั้นวันนี้มีวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์สำหรับนำไปทำนาที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ และสามารถทำได้ง่ายๆ และประหยัดต้นทุน ด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้าน มาฝากกัน ซึ่งเป็นวิธีการของ คุณ ขวัญใจ เนตรหาญ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการทำการเกษตร 1 ไร่ 1แสน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งคุณ ขวัญใจ เนตรหาญ ยินดีเผยแพร่ความรู้ผ่านทาง www.rakbankerd.com
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×