ที่เที่ยว
“หมู่บ้านผาแดง จ.พะเยา”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
หมู่บ้านผาแดง จ.พะเยา

หมู่บ้านผาแดง (บ้านผาแดงล่าง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ประชากรส่วนใหญ่ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า(เผ่าเมี่ยน) อพยพมาจากประเทศจีนเมื่อปี พ.ศ. 2425 อันเนื่องมาจากปัญหาสงคราม และความยากจน เริ่มแรกได้อพยพมาจากบ้านดงอ่อนมาอยู่ที่บ้านหนองห้า เป็นระยะเวลา 21 ปี จากนั้นก็มาอยู่บ้านต้นผึ้ง 6 ปี การทำไร่สวนไม่ได้ผลเท่าที่ควรจึงย้ายมาอยู่บ้านผาแดงบน พ.ศ. 2457 อยู่จนถึง พ.ศ. 2510 อพยพไปอยู่บ้านใหม่ร่มเย็น ปี 2511 และย้ายมาอยู่บ้านผาแดงล่างจนถึงปัจจุบัน

คุณนิวัตน์ แซ่เตียน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เป็นคนในพื้นที่ บ้านผาแดงตั้งแต่กำเนิด เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมา 3 ปี แล้วยังมีอาชีพทำไร่ ทำสวนในพื้นที่ของบ้านผาแดง ซึ่งพื้นที่สวนใหญ่ในหมู่บ้านจะติดเชิงเขา ที่มีความสูงจากน้ำทะเล 100 เมตร ทำให้อากาศในดี เย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นแบบนี้เป็นประจำ ซึ่งคนในหมู่บ้านก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างเต็มใจ

สำหรับอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านจะมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก จะทำไร่ ทำสวนต่างๆ เพราะพื้นที่สวนมากในหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่เชิงเขาสูง อากาศเย็นตลอดทั้งปี คนในหมู่บ้านจึงนิยมปลูกเมล็ดกาแฟ และปลูกลิ้นจี่ ซึ่งเมล็ดกาแฟ และลิ้นจี่ของบ้านผาแดง อ.แม่ใจ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเพราะเป็นเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ เมล็ดใหญ่ คั่วแล้วจะมีกลิ่นหอม รวมถึงลิ้นจี่ก็จะหอมหวาน ไม่เปรี้ยวจนเกินไป จึงทำให้ผลผลิตที่ออกมาทุกปีมีคนสั่งจองล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก และเมื่อเสร็จสิ้นจากการทำไร่ทำสวน ชาวบ้านก็จะปักผ้าเพื่อหารายได้อีกด้วย

ในช่วงเทศกาลสำคัญของหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตรุษจีน หรือแม้แต่งานแต่งงานของคนในหมู่บ้าน ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันทำกับข้าวเพื่อเลี้ยงคนในหมู่บ้าน ก็จะมีกับข้าวที่ต้องทำให้งานสำคัญนั้นๆก็คือ แกงหน่อส้ม (แกงหน่อไม้ดอง) โดยการนำหน่อไม้ที่ผ่านการหมักการดอกให้มีรสเปรี้ยวแล้วนำมาต้มกับเนื้อหมู หรือเนื้อไก่ ปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อย ทานพร้อมกับน้ำพริก ที่ตำด้วยพริกแห้ง กระเทียม หอมแดง ซึ่งถือว่ามีงานสำคัญเมื่อไหร่ ชาวบ้านต้องทำเพื่อเลี้ยงต้อนรับแขกที่มาเยืยน ถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวหมู่บ้านผาแดง

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา แล้วตรงไปใช้ถนนสายพหลโยธิน ( ถนนหมายเลข 1 ) ประมาณ 100 เมตร เจอแยกวัดศรีบุญเรือง ให้แล้วเลี้ยวเขา เข้าสู่ถนน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านศรีน้อย-บ้านปางปูเลา ตรงไปประมาณ 15 กิโลเมตร ผ่านวัดศรีบุญเรือง ผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.ศรีถ้อย ผ่านโรงเรียนเจริญใจ (สาขาปางปูเลาะ) ผ่านโฮมสเตย์บ้านปางปูเลาะ ตรงไปอีกประมาณ 400 เมตร ก็จะเจอหมู่บ้านผาแดง มีป้ายบอกชัดเจน

วิธีที่ 2: เดินทางโดย มอเตอร์ไซค์

ออกจากที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา รถมอเตอร์ไซค์จะใช้ถนนสายพหลโยธิน ( ถนนหมายเลข 1 ) ประมาณ 100 เมตร เข้าสู่ถนนองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านศรีน้อย-บ้านปางปูเลา ตรงไปประมาณ 15 กิโลเมตร ผ่านวัดศรีบุญเรือง ผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.ศรีถ้อย ผ่านโรงเรียนเจริญใจ (สาขาปางปูเลาะ) ผ่านโฮมสเตย์บ้านปางปูเลาะ ตรงไปอีกประมาณ 400 เมตร ก็จะเจอหมู่บ้านผาแดง มีป้ายบอกชัดเจน

ค่าใช้จ่าย :
มอเตอร์ไซค์ = 200 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : หมู่ 10 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ พะเยา 56130
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 06.00 - 22.00 o.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 19.357341, ลองจิจูด 99.71178800000007
วิดีโอ
ชมคลิป “หมู่บ้านผาแดง จ.พะเยา”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า