ที่เที่ยว
“ประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
ประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน

มนต์เสน่ห์ของประเพณีบนผืนแผ่นดินล้านนา ที่มีเฉพาะภาคเหนือของไทย ร่วมสืบสานตำนานประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนด้วยกันในราตรีเดือนเพ็ญของวันพุธ เชิญทุกท่านร่วมพิธีมหามงคลอันงดงาม พิธีอาราธนาพระอุปคุตจากแม่น้ำขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก อลังการขบวนแห่รอบเมืองเชียงราย ท่านจะได้พบกับแรงศรัทธามหาชนที่เนืองแน่น ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรออกเดินรับบิณฑบาตมากกว่า100รูป เชิญร่วมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา อิ่มบุญรุ่งเรืองด้วยโชคลาภ แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย เลี้ยวขวาบนถนนเชียงราย-พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็งให้ขับตรงไปจนถึงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกคลีนิคหมอพี่ระ แล้วให้ตรงไปอีกจะเจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เชียงรายแห่งที่1 ตรงไปประมาณ200เมตรจะเจอสี่แยกไฟแดงประตูสลี เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงไปจนถึงวงเวียนหอนาฬิกา ให้ตรงไปอีก240เมตรจะถึงสี่แยกไฟแดง ตรงมุมแยกขวามือจะถึงวัดมิ่งเมือง จุดทำพิธีประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงรายด้วยรถสองแถว เลี้ยวขวาบนถนนเชียงราย-พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็งตรงไปจนถึงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกคลีนิคหมอพี่ระ แล้วตรงไปอีกจะเจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เชียงรายแห่งที่1 เลี้ยวขวา รถสองแถวจะจอดในสถานีขนส่งฯติดถนนซ้ายมือ (15 บาท) ต่อด้วยรถสองแถวจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 เลี้ยวขวาไปยังสามแยกสัญญาณไฟจราจรตอนขามาแล้วเลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ200เมตรจะเจอสี่แยกไฟแดงประตูสลี เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงไปจนถึงวงเวียนหอนาฬิกา ตรงไปอีก240เมตรจะถึงสี่แยกไฟแดง ตรงมุมแยกขวามือจะถึงวัดมิ่งเมือง จุดทำพิธีประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน(30 บาท)

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 45 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงรายด้วยรถสองแถว เลี้ยวขวาบนถนนเชียงราย-พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็งตรงไปจนถึงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกคลีนิคหมอพี่ระ แล้วตรงไปอีกจะเจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เชียงรายแห่งที่1 เลี้ยวขวา รถสองแถวจะจอดในสถานีขนส่งฯติดถนนซ้ายมือ(15บาท) ต่อด้วยรถสามล้อจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 เลี้ยวขวาไปยังสามแยกสัญญาณไฟจราจรตอนขามาแล้วเลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ200เมตรจะเจอสี่แยกไฟแดงประตูสลี เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงไปจนถึงวงเวียนหอนาฬิกา ตรงไปอีก240เมตรจะถึงสี่แยกไฟแดง ตรงมุมแยกขวามือจะถึงวัดมิ่งเมือง จุดทำพิธีประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน (50 บาท)

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 65 บาท

วิธีที่ 4: เดินทางโดย มอเตอร์ไซค์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงรายด้วยรถสองแถว เลี้ยวขวาบนถนนเชียงราย-พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็งตรงไปจนถึงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกคลีนิคหมอพี่ระ แล้วตรงไปอีกจะเจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เชียงรายแห่งที่1 เลี้ยวขวา รถสองแถวจะจอดในสถานีขนส่งฯติดถนนซ้ายมือ ต่อด้วยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 เลี้ยวขวาไปยังสามแยกสัญญาณไฟจราจรตอนขามาแล้วเลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ200เมตรจะเจอสี่แยกไฟแดงประตูสลี เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงไปจนถึงวงเวียนหอนาฬิกา ตรงไปอีก240เมตรจะถึงสี่แยกไฟแดง ตรงมุมแยกขวามือจะถึงวัดมิ่งเมือง จุดทำพิธีประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 15 บาท
มอเตอร์ไซค์ = 40 บาท

วิธีที่ 5: เดินทางโดย รถแท็กซี่

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงรายด้วยรถแท็กซี่ เลี้ยวขวาบนถนนเชียงราย-พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็งตรงไปจนถึงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกคลีนิคหมอพี่ระ แล้วตรงไปอีกจะเจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เชียงรายแห่งที่1 ตรงไปประมาณ200เมตรจะเจอสี่แยกไฟแดงประตูสลี เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงไปจนถึงวงเวียนหอนาฬิกา ตรงไปอีก240เมตรจะถึงสี่แยกไฟแดง ตรงมุมแยกขวามือจะถึงวัดมิ่งเมือง จุดทำพิธีประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 60 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : 196 ถ.ไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
 • วันเปิดทำการ : วันพุธที่ตรงกับวันเพ็ญ 15ค่ำ
 • เวลาเปิดทำการ : 13.30 - 16.00 น. , 23.00 - 01.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 19.906933, ลองจิจูด 99.82855599999994
วิดีโอ
ชมคลิป “ประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
29.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.89 บาท
ดีเซล
29.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.66 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด จันทบุรี
จังหวัด ราชบุรี
จังหวัด จันทบุรี