ที่เที่ยว
“กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ตั้งแต่เริ่มต้นการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่ดี การปลูก การดูแลใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยวผลผลิต การคัดแยกผลผลิต การตาก การสี และการคั่ว จนสู่ขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายกาแฟเขาทะลุ แบบคั่วและบด กาแฟ 3 IN 1 เป็นต้น ผู้ที่สนใจจะมาท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนการปลูกกาแฟจนเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายที่เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป จากเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางจากศาลหลักเมืองชุมพรใช้ถนนพิศิษฐ์พยาบาลระยะทาง 450 เมตร เลี้ยวขวาตรงแยกหอนาฬิกาเข้าสู่ถนนหมายเลข 327 ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 2018 ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 41ระยะทาง 37.6 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทาง 4139 ระยะทาง ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข 4139 ระยะทาง 24 เมตร เลี้ยวซ้ายซอยที่ 1 เพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข 4139 ระยะทาง 230 เมตร ก็จะถึง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

นั่งรถตู้คิวชุมพร-หลังสวน ไปลงที่สี่แยกเขาปีบ ค่าโดยสาร 50 บาท แล้วต่อรถสองแถวคิวเขาปีบ-เขาทะลุ-เขาค่าย ที่ตลาดเขาปีบ ไปลงที่แยกเขาค่าย ค่าโดยสาร 50 บาท แล้วต่อรถมอร์เตอร์ไซด์รับจ้างที่แยกเขาค่ายไปลงที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ ค่าโดยสาร 50 บาท

ค่าใช้จ่าย :
รถตู้ = 50 บาท
รถสองแถว/สามล้อ = 40 บาท
มอเตอร์ไซค์ = 50 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ที่อยู่ : 14/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี ชุมพร 86130
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-17.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 10.2678834, ลองจิจูด 99.0571089
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
29.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.89 บาท
ดีเซล
29.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.66 บาท
ค้นหารถเช่า