ที่พัก
“nai suan bad & breakfast ”
 • ข้อมูล
  ที่พัก
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
nai suan bad & breakfast

nai suan ( ในสวน) bad & breakfast เป็นบ้านของคุณตาที่มีอายุกว่า 50 ปี นำมารีโนเวทใหม่ให้เป็นที่พัก ที่ยังยืดโครงสร้างเดิมตามแบบบ้านหลังเดิม บรรยากาศที่พักก็เน้นการพักแบบอยู่บ้าน มีสวนหลังบ้านให้พักผ่อน ผ่อนคลายจากการงาน หรือการเดินทาง เมื่อมาถึงที่พักก็จะได้หายเหนื่อย เสมือนบ้านของตัวเอง รวมไปถึงความรมรื่นของต้นไม้ และดอกไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามที่เจ้าของอยากให้ทุกท่านที่มาพัก ได้สัมผัสความงามของดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ จนต้องกลับมาพักอีกในครั้งต่อไป

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงรายด้วยรถยนต์ส่วนตัว ให้เลี้ยวขวาบนถนนเชียงราย-พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็งให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนร่วมจิตถวาย ตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านร้านอาหารจินฟ่ง ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ผ่านหจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ เจอทางแยกให้เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เข้าสู่ถนนกองช้าง ตรงไปอีก 130 เมตร ร้านจะอยู่ขวามือ มีป้ายบอกชัดเจน

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วยรถสองแถว เข้าสู่ถนนเชียงราย - พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็ง มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนร่วมจิตถวาย ประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านร้านอาหารจินฟ่ง ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ผ่านหจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนกองช้างไปอีก 130 เมตร ร้านจะมีป้ายบอกชัดเจน

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 60 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วยรถสองแถว เข้าสู่ถนนเชียงราย-พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์เข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว ผ่านสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็ง ผ่านสัญญาณไฟจราจรสี่แยกคลีนิคหมอพี่ระ เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยก มุ่งหน้าเข้าสู่ทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เชียงรายแห่งที่ 1 รถสองแถวจะจอดในสถานีขนส่งฯ (15 บาท) เดินทางออกจากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 ด้วยรถสามล้อ เข้าสู่ถนนประสบสุข ประมาณ 120 เมตร ผ่านสัญญาณไฟจราจรเข้าสู่ถนนพหลโยธิน ประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านปั๊มน้ำมันคอสโม่ ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ลานนา เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็ง มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนร่วมจิตถวาย ประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านร้านอาหารจินฟ่ง ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ผ่านหจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนกองช้างไปอีก 130 เมตร ร้านจะมีป้ายบอกชัดเจน(50 บาท)

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 65 บาท

วิธีที่ 4: เดินทางโดย มอเตอร์ไซค์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ เข้าสู่ถนนเชียงราย - พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็ง มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนร่วมจิตถวาย ประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านร้านอาหารจินฟ่ง ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ผ่านหจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนกองช้างไปอีก 130 เมตร ร้านจะมีป้ายบอกชัดเจน

ค่าใช้จ่าย :
มอเตอร์ไซค์ = 50 บาท

วิธีที่ 5: เดินทางโดย รถแท็กซี่

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วยรถแท็กซี่ เข้าสู่ถนนเชียงราย - พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็ง มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนร่วมจิตถวาย ประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านร้านอาหารจินฟ่ง ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ผ่านหจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนกองช้างไปอีก 130 เมตร ร้านจะมีป้ายบอกชัดเจน

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 60 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : อื่นๆ
 • ที่อยู่ : 11 หมู่ 14 ถ.กองช้าง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
 • ราคา : 1,000 - 2,000 บาท
 • รายละเอียดราคา : ห้องพักสำหรับ 2 คน และครอบครัว 3 คน มีทั้งหมด 8 ห้อง
 • เวลา Check In : 14.00 - 10.00 น.
 • เวลา Check Out : 12.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 19.897272718894538, ลองจิจูด 99.82459102637199
วิดีโอ
ชมคลิป “nai suan bad & breakfast ”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด สมุทรสงคราม
จังหวัด ขอนแก่น
จังหวัด นครศรีธรรมราช