ที่เที่ยว
“บ้านจอมพลป.พิบูลสงคราม ศูนย์เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
บ้านจอมพลป.พิบูลสงคราม ศูนย์เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์

เที่ยวพิพิธภัณฑ์จังหวัดทหารบกเชียงราย แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ที่นี่เคยเป็นบ้านพักรับรองที่สร้างขึ้นเมื่อปี2485 ครั้งเมื่อจอมพลป.พิบูลสงครามมาตรวจราชการภาคเหนือและเป็นศูนย์บัญชาการภาคพายัพ ชมบ้าน2ชั้นทรงสูงตามรูปแบบสวิสชาเลต์ บนพื้นที่ 5ไร่ บอกกล่าวเล่าขานตำนานบุรุษผู้เปลี่ยนการเมืองการปกครองไทย ชมนิทรรศการสงครามมหาเอเชียบูรพา,ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย-ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา,นิทรรศการอาวุธสมัยสงครามโลกครั้งที่2 และภายนอกบ้านร่มรื่น สวยงามด้วยพรรณไม้ดอกนานาพันธุ์

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

สถานที่อยู่ในตัวเมืองเชียงรายออกจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 ตามเส้นทางพหลโยธินสายเก่า มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือผ่านแยกประตูสลี ตรงไปจนถึงแยกไปแดงสถานีตำรวจภูธรเมืองแล้วเลี้ยวซ้าย ผ่านหน้าโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค แล้วเลี้ยวซ้าย ตรงไปทางศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผ่านหน้าโรงแรมดุสิตธานี ขึ้นไปเนินชุมชนดอยจอมทอง ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยจอมทอง เสาสะดือเมืองเชียงราย มีป้ายบอกทาง

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

สถานที่อยู่ในตัวเมืองเชียงราย เดินทางด้วนรถสามล้อเครื่อง สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 ตามเส้นทางพหลโยธินสายเก่า มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือผ่านแยกประตูสลี ตรงไปจนถึงแยกไปแดงสถานีตำรวจภูธรเมืองแล้วเลี้ยวซ้าย ผ่านหน้าโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค แล้วเลี้ยวซ้าย ตรงไปทางศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผ่านหน้าโรงแรมดุสิตธานี ขึ้นไปเนินชุมชนดอยจอมทอง ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยจอมทอง เสาสะดือเมืองเชียงราย มีป้ายบอกทาง (โทร.089-5553980)

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 60 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย รถแท็กซี่

สถานที่อยู่ในตัวเมืองเชียงรายออกจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 ตามเส้นทางพหลโยธินสายเก่า มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือผ่านแยกประตูสลี ตรงไปจนถึงแยกไปแดงสถานีตำรวจภูธรเมืองแล้วเลี้ยวซ้าย ผ่านหน้าโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค แล้วเลี้ยวซ้าย ตรงไปทางศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผ่านหน้าโรงแรมดุสิตธานี ขึ้นไปเนินชุมชนดอยจอมทอง ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยจอมทอง เสาสะดือเมืองเชียงราย มีป้ายบอกทาง (โทร.053-773477)

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 40 บาท

วิธีที่ 4: เดินทางโดย มอเตอร์ไซค์

สถานที่อยู่ในตัวเมืองเชียงรายออกจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 ตามเส้นทางพหลโยธินสายเก่า มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือผ่านแยกประตูสลี ตรงไปจนถึงแยกไปแดงสถานีตำรวจภูธรเมืองแล้วเลี้ยวซ้าย ผ่านหน้าโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค แล้วเลี้ยวซ้าย ตรงไปทางศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผ่านหน้าโรงแรมดุสิตธานี ขึ้นไปเนินชุมชนดอยจอมทอง ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยจอมทอง เสาสะดือเมืองเชียงราย มีป้ายบอกทาง (โทร.088-8060695)

ค่าใช้จ่าย :
มอเตอร์ไซค์ = 50 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • ที่อยู่ : ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัติฤกษ์)
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-17.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 19.914401087279288, ลองจิจูด 99.82485457672124
วิดีโอ
ชมคลิป “บ้านจอมพลป.พิบูลสงคราม ศูนย์เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด เพชรบูรณ์