ที่เที่ยว
“ศาลพระแม่ย่า”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
ศาลพระแม่ย่า

ศาลพระแม่ย่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของสุโขทัย เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนเดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่ถ้ำพระแม่ย่า ซึ่งเป็นเพิงชะโงกเงื้อมออกมาทางใต้ เล่ากันว่าใครมีเรื่องทุกข์ร้อนสิ่งใดจะได้ดั่งคำขอ

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย ตรงไปตามถนนสิงหวัฒน์ เข้าสู่ถนนบาลเมือง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่นิกรเกษม อีก 150 เมตร ถึงศาลพระแม่ย่า หมายเหตุ : อยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (ด้านหลังศาลากลางจังหวัด)

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

นั่งรถสามล้อจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย ถึงศาลพระแม่ย่า

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 50 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย มอเตอร์ไซค์

นั่งรถจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย ถึงศาลพระแม่ย่า

ค่าใช้จ่าย :
มอเตอร์ไซค์ = 50 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • ที่อยู่ : ถ.นิกรบำรุง ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-17.00
 • พิกัด GPS : ละติจูด 17.005226023663685, ลองจิจูด 99.82566154763799
วิดีโอ
ชมคลิป “ศาลพระแม่ย่า”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด อุดรธานี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
จังหวัด ราชบุรี