ที่เที่ยว
“บ้านหลังคาแดง”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
บ้านหลังคาแดง

อ.แปลก เดชะบุญ ท่านได้ให้ความหมายของสถานที่แห่งนี้ว่า เป็น“แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ชีววิถีวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”แหล่งเรียนรู้ชุมชนการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่12ไร่ ถูกเนรมิตให้เป็นสวนเกษตรผสมผสาน ท่านจะได้พบกับความร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ พืชผักพื้นบ้าน สมุนไพรหายาก ชมและชิมไม้ผลที่มีไว้ต้อนรับทุกท่านทุกฤดูกาล เรียนรู้การทำปศุสัตว์อินทรีย์วิถีชาวบ้าน ย้อนอดีตการทำนาข้าวแบบดั้งเดิม การใช้ควายไถนาพร้อมการบรรยายความรู้

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

ขับรถยนต์ส่วนตัวจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย ออกมาใช้เส้นทางพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1)มุ่งหน้าเส้นทางเชียงราย-แม่สายบนถนนพหลโยธิน ผ่านกิ่วทัพยั้ง เข้าสู่อำเภอแม่จัน ผ่านโรงเรียนบ้านป่าซาง ผ่านร้านออโต้พาร์ทแม่จัน เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านสันสลีหลวงไปจนถึงหมู่บ้านสันนายาว ที่สวนบ้านนาหลังคาแดง

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถเหมา

เหมารถสองแถวจากท่ารถตลาดสดเทศบาลในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย 8 คน/800 บาท/วัน ออกมาใช้เส้นทางพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1)มุ่งหน้าเส้นทางเชียงราย-แม่สายบนถนนพหลโยธิน ผ่านกิ่วทัพยั้ง เข้าสู่อำเภอแม่จัน ผ่านโรงเรียนบ้านป่าซาง ผ่านร้านออโต้พาร์ทแม่จัน เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านสันสลีหลวงไปจนถึงหมู่บ้านสันนายาว ที่สวนบ้านนาหลังคาแดง

ค่าใช้จ่าย :
รถเหมา = 800 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย รถเหมา

เหมารถตู้จากศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ราคาเหมาไม่รวมค่าน้ำมัน1,500บาท/วัน) ออกมาใช้เส้นทางพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1)มุ่งหน้าเส้นทางเชียงราย-แม่สายบนถนนพหลโยธิน ผ่านกิ่วทัพยั้ง เข้าสู่อำเภอแม่จัน ผ่านโรงเรียนบ้านป่าซาง ผ่านร้านออโต้พาร์ทแม่จัน เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านสันสลีหลวงไปจนถึงหมู่บ้านสันนายาว ที่สวนบ้านนาหลังคาแดง (โทร.053-716982)

ค่าใช้จ่าย :
รถเหมา = 1500 บาท

วิธีที่ 4: เดินทางโดย รถแท็กซี่

จากศาลากลางจังหวัดเชียงราย ออกมาใช้เส้นทางพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1)มุ่งหน้าเส้นทางเชียงราย-แม่สายบนถนนพหลโยธิน ผ่านกิ่วทัพยั้ง เข้าสู่อำเภอแม่จัน ผ่านโรงเรียนบ้านป่าซาง ผ่านร้านออโต้พาร์ทแม่จัน เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านสันสลีหลวงไปจนถึงหมู่บ้านสันนายาว ที่สวนบ้านนาหลังคาแดง (โทร.053-773477)

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 350 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ที่อยู่ : 138 หมู่ 6 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน เชียงราย 57110
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 20.205239588417978, ลองจิจูด 99.83877266501236
วิดีโอ
ชมคลิป “บ้านหลังคาแดง”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด ชุมพร
จังหวัด สมุทรสงคราม
จังหวัด พะเยา
จังหวัด ศรีสะเกษ