ของฝากทั่วไทย
“ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร”
  • ของฝาก
    ทั่วไทย
  • การ
    เดินทาง
  • แผนที่
ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP มุกดาหาร แหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตจากชุมชนในจังหวัดมุกดาหาร เป็นจุดพักรถสามารถจอดรถได้กว่า 30 คัน สามารถรองรับนักท่องที่มาเป็นหมู่คณะได้ พร้อมมีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับผู้มาเยือน อาทิ ข้าวกล้องอินทรีย์ หมอนขิด กระเป๋าถัก ผ้ามักโคลน กระเป๋าไหมพรม ผ้าพันคอ ตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จำหน่ายในราคาเป็นกันเอง ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารเดินทางไปมาสะดวก

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากตัวเมืองจังหวัดมุกดาหาร มุ่งหน้าลงไปทางทิศใต้ตามถนนวิวิธสุรการ ประมาณ 500 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนสองนางสถิตย์ประมาณ 300 เมตร จากนั้นให้เลี้ยวขวาตามถนนพิทักษ์สันติราฎร์ ประมาณ 300เมตร จะพบกับศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

เดินทางโดยรถสามล้อเครื่องโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามถนนหลวงหมายเลข 12 ประมาณ 1กิโลเมตรแล้วตรงเข้าสู่ถนนพิทักษ์พนมเขตประมาณ 2 กิโลเมตรจะพบกับศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหารอยู่ทางซ้ายมือ

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 60 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
  • ที่อยู่ : ถ.พิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
  • พิกัด GPS : ละติจูด 16.54171, ลองจิจูด 104.72923600000001
วิดีโอ
ชมคลิป “ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.04 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด ราชบุรี
จังหวัด เชียงราย
จังหวัด อุบลราชธานี
จังหวัด นครราชสีมา