ที่เที่ยว
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • สมุทรสงคราม
3059
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • สมุทรสงคราม
2135
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • สมุทรสงคราม
2363
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • สมุทรสงคราม
3098
 • ช็อปปิ้ง/ตลาดต่างๆ
 • สมุทรสงคราม
17635
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • สมุทรสงคราม
2571
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • สมุทรสงคราม
5128
 • 1
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า