ที่เที่ยว
 • ธรรมชาติ
 • พัทลุง
5747
 • ธรรมชาติ
 • พัทลุง
11822
 • ธรรมชาติ
 • พัทลุง
7941
 • ธรรมชาติ
 • พัทลุง
3405
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • พัทลุง
13432
 • 1
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า