ที่เที่ยว
 • ธรรมชาติ
 • พะเยา
2737
 • โครงการหลวง
 • พะเยา
1812
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • พะเยา
2775
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พะเยา
3722
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พะเยา
5978
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พะเยา
5649
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด จันทบุรี