ที่เที่ยว
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงราย
4181
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • เชียงราย
3497
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงราย
5084
 • ช็อปปิ้ง/ตลาดต่างๆ
 • เชียงราย
10850
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงราย
3090
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • เชียงราย
2879
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงราย
3971
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • เชียงราย
3381
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า