ที่กิน
 • เครื่องดื่ม
 • สุโขทัย
 • 100 - 300 บาท
2032
 • ก๋วยเตี๋ยว/ราเมง
 • สุโขทัย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2520
 • อาหารเช้า
 • สุโขทัย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2601
 • อาหารเช้า
 • สุโขทัย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3123
 • เครื่องดื่ม
 • สุโขทัย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
1739
 • ก๋วยเตี๋ยว/ราเมง
 • สุโขทัย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2218
 • อาหารเช้า
 • สุโขทัย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3536
 • อาหารเช้า
 • สุโขทัย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
5448
 • ก๋วยเตี๋ยว/ราเมง
 • สุโขทัย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3510
 • 1
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด สมุทรสงคราม
จังหวัด จันทบุรี
จังหวัด เชียงราย