ที่กิน
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • สมุทรสงคราม
 • 300 - 500 บาท
2655
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • สมุทรสงคราม
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3747
 • เครื่องดื่ม
 • สมุทรสงคราม
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3733
 • เครื่องดื่ม
 • สมุทรสงคราม
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2206
 • อาหารเช้า
 • สมุทรสงคราม
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2449
 • อาหารทะเล
 • สมุทรสงคราม
 • 100 - 300 บาท
3795
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • สมุทรสงคราม
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2055
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • สมุทรสงคราม
 • ต่ำกว่า 100 บาท
1946
 • เครื่องดื่ม
 • สมุทรสงคราม
 • ต่ำกว่า 100 บาท
1690
 • 1
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า