ที่กิน
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3536
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • 100 - 300 บาท
3050
 • สุกี้ ชาบู
 • เชียงราย
 • 100 - 300 บาท
2655
 • อาหารเช้า
 • เชียงราย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2864
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า