ที่กิน
 • ก๋วยเตี๋ยว/ราเมง
 • เชียงราย
 • 100 - 300 บาท
2657
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • 100 - 300 บาท
7835
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • 100 - 300 บาท
2991
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • 100 - 300 บาท
3311
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2612
 • ก๋วยเตี๋ยว/ราเมง
 • เชียงราย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2402
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • 100 - 300 บาท
5763
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
1905
 • อาหารเช้า
 • เชียงราย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
5800
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • 100 - 300 บาท
5595
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3819
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2798
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด สมุทรสงคราม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช