ที่กิน
  • ของหวาน
  • พิษณุโลก
  • ต่ำกว่า 100 บาท
8330
  • อาหารเช้า
  • พิษณุโลก
  • 100 - 300 บาท
3249
  • อาหารเช้า
  • พิษณุโลก
  • 100 - 300 บาท
3149
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
จังหวัด ขอนแก่น