ที่กิน
 • เครื่องดื่ม
 • สงขลา
 • 100 - 300 บาท
11312
 • เครื่องดื่ม
 • พิษณุโลก
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2472
 • อาหารเช้า
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • 100 - 300 บาท
4000
 • เครื่องดื่ม
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ต่ำกว่า 100 บาท
8523
 • เครื่องดื่ม
 • ลำปาง
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3026
 • เครื่องดื่ม
 • ลำปาง
 • 100 - 300 บาท
2977
 • เครื่องดื่ม
 • พัทลุง
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3007
 • เครื่องดื่ม
 • พัทลุง
 • 100 - 300 บาท
8941
 • เครื่องดื่ม
 • อำนาจเจริญ
 • 300 - 500 บาท
2686
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.04 บาท
ดีเซล
30.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.06 บาท
ค้นหารถเช่า