ราคารับซื้อ วันที่ 20 ต.ค. 2563
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
บาท/กก.
0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 20 ต.ค. 2563
ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ปูม้า
ขนาด 6-7 ตัว/กก.
310.00
บาท/กก.
0.00
ปลาช่อน
ขนาด 1 ตัว/กก.
125.00
บาท/กก.
0.00
ปลาดุก
ขนาด 1-2 ตัว/กก.
35.00
บาท/กก.
0.00
ปลาทู
ขนาด 5-8 ตัว/กก.
60.00
บาท/กก.
0.00
ปูแดง
ขนาด 2-3 ตัว/กก.
230.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งขาว (เกษตร)
ขนาด 61-70 ตัว/กก.
195.00
บาท/กก.
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-28°C
เชียงใหม่
21-26°C
นครราชสีมา
21-26°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
25-29°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×