ราคารับซื้อ วันที่ 11 ต.ค. 2562
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.50
บาท/ฟอง
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.70
บาท/ฟอง
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 11 ต.ค. 2562
ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
กุ้งแม่น้ำ
ขนาด 6 ตัว/กก.
850.00
บาท/กก.
50.00
อั้งเกย
ขนาด 3-5 กก./ตัว
170.00
บาท/กก.
10.00
ปลาเก๋าดอกแดง
ขนาด 10-12 กก./ตัว
300.00
บาท/กก.
0.00
ปลานิล
ขนาด 2 ตัว/กก.
45.00
บาท/กก.
10.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง)
ขนาด 10-12 ตัว/กก.
375.00
บาท/กก.
15.00
หอยแมลงภู่
ขนาดเล็ก
18.00
บาท/กก.
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.84 บาท
ดีเซล
25.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.54 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
21-30°C
นครราชสีมา
23-30°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×