บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จัดงาน Agrifuture Conference & Exhibition 2019 งานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต งาน Agrifuture Conference & Exhibition 2019 งานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต จัดโดยองค์กรเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) และบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จัดขึ้นเป็นครั้งแรกไปแล้ว ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งรัฐอิสราเอล และสมาคมการเกษตรแนวดิ่งแห่งประเทศเยอรมนี พร้อมนำเสนอหลากหลายหัวข้อการประชุมทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ
ราคารับซื้อ วันที่ 6 ธ.ค. 2562
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.20
บาท/ฟอง
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.50
บาท/ฟอง
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 6 ธ.ค. 2562
ตลาดบางกะปิ
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
สับปะรด
ปัตตาเวีย
30.00
บาท/ผล
0.00
หมู
สะโพกหมู
140.00
บาท/กก.
0.00
ปูม้า
ขนาด 2-3 ตัว/กก.
420.00
บาท/กก.
0.00
ปลาดุก
ขนาดกลาง
40.00
บาท/กก.
0.00
ฝรั่ง
แป้น
40.00
บาท/กก.
0.00
พริกสด
90.00
บาท/กก.
0.00
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
17-27°C
เชียงใหม่
11-23°C
นครราชสีมา
13-24°C
ชลบุรี
17-26°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×