ราคารับซื้อ วันที่ 10 ก.ค. 2563
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
42.00
บาท/กก.
0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังริมมูล
จ.อุบลราชธานี
55.00
บาท/กก.
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
56.00
บาท/กก.
0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
59.00
บาท/กก.
0.00
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
60.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 10 ก.ค. 2563
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
คริสแซนติมั่ม (ดอกมัม)
มัมสไปเดอร์สีขาว
160.00
บาท/มัด
0.00
กล้วยไม้
สุรีย์พีช
120.00
บาท/มัด
0.00
เบญจมาศ
สีเหลือง
90.00
บาท/มัด
0.00
ฟิโรมะละกอ
100.00
บาท/กำ
0.00
ดาวเรือง
สีทอง ขนาดจัมโบ้พิเศษ
180.00
บาท/ถุง100ดอก
0.00
มัมไทย
มัมสีเหลือง
70.00
บาท/มัด
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.96 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-34°C
เชียงใหม่
25-32°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×