ราคารับซื้อ วันที่ 15 ม.ค. 2564
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
45.50
บาท/กก.
0.80
บจก.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
47.50
บาท/กก.
0.00
บจก.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
48.00
บาท/กก.
2.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
51.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 15 ม.ค. 2564
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
มะลิ
บ้าน
2,000.00
บาท/ลิตร
200.00
ดอกรัก
สีขาว
25.00
บาท/ลิตร
0.00
ดาวเรือง
สีทอง ขนาดจัมโบ้
120.00
บาท/ถุง100ดอก
0.00
ฟิโรมะละกอ
100.00
บาท/กำ
0.00
สแตติส ( Statice )
สีชมพู
100.00
บาท/มัด
0.00
ดาวเรือง
สีทอง ขนาดจัมโบ้พิเศษ
150.00
บาท/ถุง100ดอก
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
24.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
20-30°C
เชียงใหม่
15-30°C
นครราชสีมา
16-31°C
ชลบุรี
20-28°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-27°C