เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เฝ้าระวังโรคใบจุดในพืชตระกูลกะหล่ำ
แนะเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ อาทิ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า ผักกาดขาว และบรอกโคลี ให้เตรียมรับมือการระบาดของโรคใบจุด ที่สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช...
01 ตุลาคม 2563
840
เตรียมรับมือ 2 หนอนถั่วเหลือง
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองเฝ้าระวังการระบาดของหนอนม้วนใบและหนอนกระทู้ผัก สามารถพบได้ในระยะที่ต้นถั่วเหลืองออกดอก สำหรับหนอนม้วนใบ จะพบหนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ ...
24 กันยายน 2563
755
แนะวิธีปราบด้วงแรดมะพร้าว
แนะเกษตรกรเฝ้าระวังการเข้าทำลายของด้วงแรดมะพร้าว สามารถพบได้ทั้งในระยะที่ต้นมะพร้าวยังไม่ให้ผลผลิตและให้ผลผลิตแล้ว...
18 กันยายน 2563
726
แนะสวนลำไยเฝ้าระวังโรคราน้ำฝน
แนะเกษตรกรชาวสวนลำไยเฝ้าระวังการระบาดของโรคราน้ำฝน จะพบการระบาดในช่วงที่ต้นลำไยติดผลอ่อน แตกใบอ่อน และช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต...
11 กันยายน 2563
756
ระวังโรคสแคปบุกสวนองุ่น
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นให้สังเกตการระบาดของโรคสแคปหรือโรคใบจุด มักพบอาการของโรคได้ในระยะที่องุ่นแตกใบอ่อนและเริ่มติดผลอ่อน...
11 กันยายน 2563
736
เตรียมรับมือโรคเหี่ยวในขิง
แนะเกษตรกรผู้ปลูกขิงให้เฝ้าระวังโรคเหี่ยว ที่สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นขิง...
19 สิงหาคม 2563
780
สับปะรดให้ระวังโรคยอดเน่ารากเน่า
แนะเกษตรกรชาวไร่สับปะรดเฝ้าระวังโรคยอดเน่ารากเน่า ที่สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของสับปะรด...
13 สิงหาคม 2563
813
เฝ้าระวังโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่าในแก้วมังกร
แนะเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่า มักพบโรคได้ในระยะการเจริญเติบโตของแก้วมังกร...
07 สิงหาคม 2563
813
ฝนชุกให้ระวังโรคโคนเน่าขาวในถั่วลิสง
ช่วงนี้มีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ แนะเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงให้ระวังโรคโคนเน่าขาว...
30 กรกฎาคม 2563
773
เตือนโรคจุดใบร่วงหวนคืน หน้าฝนอย่าหักโหมกรีดยาง
หวั่นโรคใบร่วงชนิดใหม่อาจกลับมาระบาดหนักเพราะอากาศที่มีความชื้นสูง...
30 กรกฎาคม 2563
561
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 30 พ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
36.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
36.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
38.00
0.00