ราคารับซื้อ วันที่ 19 เม.ย. 2564
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
40.00
บาท/กก.
3.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
55.00
บาท/กก.
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
55.00
บาท/กก.
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
65.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 19 เม.ย. 2564
ตลาดยิ่งเจริญ
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ผลไม้
ส้มโชกุน
100.00
บาท/กก.
0.00
กล้วย
กลัวยหอม
120.00
บาท/หวี
0.00
ข้าว
ข้าวเหนียวใหม่
45.00
บาท/กก.
0.00
วัว
สันนอกวัว (ไม่แต่ง)
240.00
บาท/กก.
0.00
ข้าว
ข้าวเสาไห้ 5%
35.00
บาท/กก.
0.00
ไข่ไก่
ไข่ไก่ (เบอร์ 3)
35.00
บาท/10ฟอง
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.09 บาท
ดีเซล
26.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
22-32°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
26-28°C