เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
แนะป้องกันศัตรูลำไย เพื่อรักษาผลผลิตลำไยนอกฤดู
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ผลผลิตลำไยขณะนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูกาลที่ลำไยให้ผลผลิตมาก ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน สำหรับผลผลิตลำไยในช่วงเดือนตุลาคม ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ จะเป็นลำไยนอกฤดูกาล จึงแนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูก ป้องกันกำจัดศัตรูพืช...
17 กันยายน 2564
74
ต้นหนวดปลาหมึกไม้ฟอกอากาศ ตลาดต้องการสูง
สศท.6 เผย ต้นหนวดปลาหมึก ไม้ประดับฟอกอากาศ จ.นครนายก สินค้าทางเลือกมีอนาคต สร้างรายได้งาม
16 กันยายน 2564
129
พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย ช่วยเกษตรกรถึง 31ต.ค.
พาณิชย์ขยายเวลา ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร ถึง 31 ต.ค. ล่าสุด ยังเหลือปุ๋ยในโครงการอีก 3.2 ล้านกระสอบ
15 กันยายน 2564
154
เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย เพิ่มมูลค่าสมุนไพร
วช. - กอ.รมน. นำผลงาน เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย มทร.ศรีวิชัย เพิ่มมูลค่าสมุนไพรชุมชน จังหวัดสระบุรี
14 กันยายน 2564
198
ITAP สวทช.หนุนผู้ประกอบการก่อสร้าง พัฒนาระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยีนวัตกรรมให้กับธุรกิจก่อสร้างต่อยอดธุรกิจพัฒนาระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร (Plant...
13 กันยายน 2564
168
งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit
เปิดตัวงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit: การผลิตอัจฉริยะเพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย พร้อมกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของสมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) ครอบคลุมทั้งงานประชุม...
10 กันยายน 2564
87
รักบ้านเกิด ไขคำตอบสมุนไพรไทยป้องกันโควิดได้จริงหรือ พร้อมแนะวิธีปลูกและทานจาก 2...
เป็นที่ทราบกันดีว่าสมุนไพรไทยนั้นมีประโยชน์และสรรพคุณมากมาย บ้างนำมารักษาโรคบางชนิดได้ บ้างก็นำมาเป็นเครื่องหอม บ้างก็นำมาทำเป็นอาหาร เพื่อช่วยในเรื่องการปรุงแต่ง กลิ่น สี รส ของอาหารให้น่ารับประทานมากขึ้น แต่ที่กำลังเป็นที่สนใจและเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ คงหนีไม่พ้นการนำสมุนไพรไทยมาสกัดเป็นยารักษาโรค...
10 กันยายน 2564
261
แนะวิธีปลูกกระชาย พืชสมุนไพรพื้นบ้านอย่างถูกวิธี
ปัจจุบันพืชสมุนไพรไทยมีอัตราการขยายตัวของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น และยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยสมุนไพรที่กำลังได้รับความสนใจ นอกจากฟ้าทะลายโจรในขณะนี้ คือ "กระชาย" ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรจัดอยู่ในพืชวงศ์เดียวกับ ขิง (ZINGIBERACEAE) เป็นพืชล้มลุก มีลำต้นใต้ดินเรียกว่า เหง้า...
09 กันยายน 2564
128
โรงเรือนผักอัจฉริยะ นำร่องปลูกผักเคล ช่วยลดแรงงาน
นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้พัฒนาโรงเรือนผักอัจฉริยะต้นแบบที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงเรือนพืชที่ควบคุมด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติที่สมการควบคุมมีตัวแปรต้น...
08 กันยายน 2564
252
เกษตรฯ ปรับแผนตรวจแปลงช่วงโควิด ผ่านระบบออนไลน์
กรมวิชาการเกษตร ปรับแผนตรวจรับรองแปลงพืช GAP และเกษตรอินทรีย์ช่วงโควิด ดึงเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยตรวจประเมินระยะไกล พุ่งเป้าเกษตรกรที่สนใจและมีความพร้อมด้านเครื่องมือสื่อสาร แจ้งความต้องการขอรับการตรวจได้กับหน่วยงานในพื้นที่ ชูระบบออนไลน์ช่วยตรวจประเมินได้ผลเสมือนลงพื้นที่จริง
07 กันยายน 2564
187