เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรนาสารโอดวิกฤติภัยแล้ง เงาะโรงเรียนผลผลิตลดลง
04 กรกฏาคม 2559
3,159
เงาะโรงเรียนที่อร่อยที่สุด "เงาะโรงเรียนนาสาร" เป็นเงาะหนึ่งในผลไม้โปรดของใครหลายๆ คน เป็นเงาะที่หวานกรอบอร่อย ผลสีแดงเข้มปลายขนสีเขียว ถ้าพูดถึงเงาะโรงเรียนนาสารไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลูกมากที่สุดในพื้นที่อำเภอบ้านนาสารและเพื่อความเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดงาน วันเงาะโรงเรียน ขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคมของทุกปี
นายวารินทร์ เพชรโกศาชาติ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาไม้ผลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกรเจ้าของสวนเงาะโรงเรียน (กลุ่มแปลงใหญ่) ได้เปิดเผยข้อมูลว่า จากภาวะวิกฤติภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้ผลผลิตเงาะโรงเรียนหรือเงาะนาสารมีผลผลิตลดลงจากปีผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่ได้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 6,000 ตัน /ต่อปี คาดการณ์ว่าปีนี้จะได้ผลผลิตอยู่ที่ 2,400 ตัน /ต่อปี ทำให้เกษตรกรขาดรายได้ไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งปีที่ผ่านมาราคาจำหน่ายเงาะอยู่ที่กิโลกรัมละ 30-35 บาท แต่ปัจจุบันราคาจำหน่ายอยู่กิโลกรัมละ 40-45 บาท ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่คุ้มค่ากับผลผลิตที่ได้ผลไม่เต็มที่จากการประสบปัญหาวิกฤติภัยแล้ง
จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนายทวีป อรรถพรพงษ์ เกษตรอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจผลผลิตเงาะโรงเรียนนาสาร ที่จะออกสู่ตลาดในปีนี้พบว่ามีผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากประสบปัญหาวิกฤติภัยแล้ง โดยรวมพื้นที่การปลูกเงาะของอำเภอบ้านนาสารมีจำนวน 21,000 ไร่ ได้ผลผลิตจากปีที่ผ่านมา 40,000 ตัน /ต่อปี คาดการณ์ว่าปีนี้จะได้ผลผลิตอยู่ที่ 28,000 ตัน /ต่อปี ซึ่งผลผลิตของเกษตรกรจะออกทั้งหมด 3 รอบ รอบที่1 ช่วงกลางเดือนสิงหาคม รอบที่ 2 ช่วงกลางเดือนสิงหาคม และรอบที่3ช่วงปลายเดือนกันยายน ช่วงนี้ราคาก็จะปรับตัวลดลงจากเดิมเพราะเงาะจะออกผลผลิตเต็มที่รอบสุดท้าย จากผลกระทบดังกล่าวนั้น เกษตรอำเภอบ้านนาสารจะดำเนินจัดหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

รายงานโดย : อรวรรณ รักษาผล. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำรนึกรักบ้านเกิด จังหวัดชุมพร.
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×