เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เชียงรายหนาวจัด มะนาวผลร่วงยกสวน
09 กุมภาพันธ์ 2559
2,641
เชียงรายหนาวจัด อุณหภูมิลดลงเฉียบพลัน ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งคนและสัตว์ รวมถึงพืชผักต่างๆ ล่าสุด ชาวสวนมะนาวต้องน้ำตาร่วง หลังต้นมะนาวที่กำลังผลิดอกออกผล รอช่วงเวลาเก็บเกี่ยว หวังเก็งกำไรในฤดูแล้ง เกิดความเสียหายอย่างหนักเพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็นทำให้ใบ,ดอกและผลของมะนาวหยุดการเจริญเติบโต หลุดร่วงจากต้น เสียหายแล้วหลายอำเภอมากกว่า1,000ต้น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพาน จ.เชียงรายเสียหายมากที่สุด
นายสิรภพ สิทธิปัญญา เจ้าของสวนมะนาวเมืองพาน ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงรายว่า ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา มีสภาพอากาศหนาวจัดอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สวนมะนาวนอกฤดูที่ปลูกไว้ทั้งหมดจำนวน 5ไร่ หรือประมาณ 800ต้น เกิดความเสียหายเพราะช๊อกกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น ใบของต้นมะนาวมีอาการหงิกงอและร่วงจากต้น ส่วนลูกมะนาวที่กำลังติดผลก็ชะงักการเจริญเติบโตและร่วงหลุดจากต้นเป็นจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งเมื่อสำรวจก็พบว่าได้รับความเสียหายทั้งหมด ทำให้ในปีนี้ต้องขาดทุนอย่างหนัก เพราะไม่มีผลผลิตจำหน่ายในช่วงนอกฤดูเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังพบว่าเพื่อนเกษตรกรที่ปลูกมะนาวรายอื่นๆในพื้นที่ อ.พานก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน บางรายปลูกมากกว่า500-800ต้นและเสียหายทั้งหมด ควาดว่าอากาศหนาวจัดปีนี้ทำให้ต้นมะนาวนอกฤดูเสียหายแล้วมากกว่า 1,000ต้น โดยเฉพาะรายที่ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์จะได้รับความเสียหายทั้งหมดทุกต้น


นายสิริภพ กล่าวต่อว่า เบื้องต้น เกษตรกรชาวสวนมะนาวต่างหาวิธีในการแก้ไขที่แตกต่างกันไป ซึ่งตนได้แก้ปัญหาโดยการใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มขึ้นอีก เพื่อเป็นการเพิ่มแร่ธาตุให้กับต้นมะนาว จนกว่าอากาศจะอุ่นขึ้น แต่ถ้าใบ และผลของต้นมะนาวยังร่วงอยู่ คงต้องขอความช่วยเหลือต่อเจ้าหน้าที่เกษตรเพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ไขต่อไป ขณะเดียวกันหากอากาศยังคงหนาวเย็นแบบนี้ตลอดไป คาดว่าคงต้องทำใจเริ่มต้นปลูกมะนาวใหม่ทั้งหมดในฤดูกาลถัดไป


ขณะเดียวกันนายดำรงศักดิ์ ถมยา นักอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 8-10 ก.พ.59 จะยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 8-15องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 26-29องศาเซลเซียส โดยเฉพาะบนยอดดอย อาจเกิดน้ำค้างแข็งได้ ฝากถึงเกษตรกรควรหาวัสดุต่างๆปกคลุมพืชผลทางการเกษตรกร เพื่อป้องกันความหนาวเย็นที่จะสร้างความเสียหายให้กับพืชผักต่างๆ ด้วย

ด้านนายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ว่า เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานถึงความเสียหายในครั้งนี้ แต่จะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายต่อไป โดยในพื้นที่อ.พาน,อ.เวียงชัย,อ.แม่สรวยและอ.แม่ลาว จ.เชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมะนาวนอกฤดูมากที่สุด ขอแนะนำว่า เกษตรกรควรหมั่นให้น้ำต้นมะนาวมากขึ้นกว่าปกติ เพื่อให้ผลมะนาวมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และควรให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบ่อยขึ้น รวมถึงอาจจะพ่นธาตุอาหารเสริมทางใบ เช่น เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โบรอน เป็นต้น สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็น หากต้องการแจ้งหรือขอคำแนะนำ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อสำนักงานเกษตรจ.เชียงราย โทร. 053-700265รายงานโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์. เจ้าหน้าที่ด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.เชียงราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สิรภพ สิทธิปัญญา. สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2559.