เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ระวังโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด ระบาดในสภาพอากาศหนาวเย็น

02 กุมภาพันธ์ 2559
4,096
ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้อุณหภูมิลดลง มีความชื้นสูง อีกทั้งยังมีอากาศที่หนาวเย็น ส่งผลให้พืชผลของเกษตรกรได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศหนาวเย็น ล่าสุดพบโรคใบไหม้แผลใหญ่แพร่ระบาดในข้าวโพดแล้วช่วงนี้
นายชูศักดิ์ อักษรวงศิลป์ เกษตรอำเภอวังน้ำเขียว แนะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น ให้เฝ้าระวัง โรคใบไหม้แผลใหญ่ ซึ่งโรคใบไหม้แผลใหญ่นี้มีสาเหตุมาจากเชื้อรา ที่ตกค้างตามซากพืชและแฝงตัวอยู่ดินตามแปลงปลูก เมื่อได้รับสภาพอากาศและมีปัจจัยเอื่อต่อการเกิดโรค เชื้อรสาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่นี้จะเจริญ และแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำ
พืชที่เป็นโรคใบไหม้แผลใหญ่ จะมีอาการที่เห็นเด่นชัดบนใบ จะเกิดเป็นแผลขนาดใหญ่ สีเทาหรือสีน้ำตาลยาวตามใบ เรียวคล้ายรูปกระสวย ขนาด 2-20 เซนติเมตร โดยแผลจะเกิดที่ด้านล่างของใบ ก่อนจะลุกลามไปทั่วใบ จนมองเห็นอาการของโรคใบหไหม้ได้อย่างเด่นชัด หากพืชมีอาการของโรครุนแรง ก็จะทำให้ใบเหี่ยวแห้งจากส่วนบนลงมา และลุกลามไปจนถึงลำต้น จนแห้งตายได้ในที่สุด
การป้องกันกำจัดนั้น ให้เกษตรกรหมั่นสังเกตพืชในแปลงปลูกอยู่เสมอ หากพบต้นที่แสดงอาการ ให้ถอนออกและทำการเผาทำลายใต้ลมให้ไกลจากแปลงปลูก และเมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค ควรทำการพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น เมตาแลกซิล และแมนโคแซบ ตามอัตราที่กำหนด
ทั้งนี้ จึงอยากฝากเตือนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดให้เฝ้าระวังปัญหาเรื่องโรคใบไหม้แผลใหญ่เอาไว้ด้วย ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นและอุณหภูมิที่ลดลงเช่นนี้ เพราะโรคนี้สามารถแพร่กระจายและเกิดการแพร่ระบาดได้ง่ายมาก หากเกษตรกรมีปัญหาในการทำเกษตร หรือต้องการสอบถามข้อมูลการป้องกันกำจัดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว โทร. 044-228239 (วันเวลาราชการ)รายงานโดย : อังศุมาลิน รัตนจิตร. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา