เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ระวังเพลี้ยไฟระบาดสวนมังคุด!!

13 มกราคม 2559
5,251
เตือนเกษตรกรชาวสวนมังคุดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้ระวังเพลี้ยไฟเข้าทำลายใบ ยอด และ ดอกอ่อน ในสภาพอากาศร้อนชื้น พบกระจายพันธุ์และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
คุณธนัท จันทร์เกตุ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี แจ้งเตือนเกษตรกรชาวสวนมังคุดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้ระวังเพลี้ยไฟระบาด โดยคุณธนัท กล่าวว่า เนื่องจากในปีนี้อากาศหนาวผ่านไปอย่างรวดเร็วและทำให้มีอากาศร้อนเข้ามาแทนที่ สภาวะอากาศดังกล่าวทำให้เป็นที่ชื่นชอบของเพลี้ยไฟ ซึ่งสามารถทำลายดอกและผลอ่อนของมังคุดได้ โดยวิธีการดูดน้ำเลี้ยงไปจนหมดทำให้ดอกร่วง ใบมีสีน้ำตาลหงิกงอ เกษตรกรต้องรีบเข้าไปสำรวจการเปลี่ยนแปลงภายในสวนมังคุดในช่วงเวลา 06.00-10.00 ของทุกวัน โดยวิธีการง่ายๆ คือใช้กระดาษสีขาวที่ไม่มีลวดลาย นำมาเคาะที่ยอดทรงพุ่มหรือตามใบอ่อนของต้นมังคุดทำแบบนี้ทั้งสี่ทิศ สังเกตุถ้ามีเพลี้ยไฟจะเห็นตกลงไปยังกระดาษอย่างชัดเจน เพลี้ยไฟนั้นจะเป็นตัวสีเหลืองนวลปนน้ำตาลเข้ม มีทั้งมีปีกและไม่มีปีก ส่วนท้องเป็นปล้องๆ มีทั้งหมด 10 ปล้อง เมื่อเกษตรกรพบปัญหาดังกล่าวแล้ววิธีการแก้ไขง่ายๆ ก็คือ การเคลียร์โคนต้นให้โล่งไม่มีใบไม้ทับถม ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ใช้น้ำเปล่าฉีดพ่นใบให้มีความชุ่มชื้น เพราะธรรมชาติของเพลี้ยไฟนั้นจะไม่ชอบความชื้น


หรือเกษตรกรสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มเรื่องการกำจัดเพลี้ยไฟได้ที่คุณธนัท จันทร์เกตุ เบอร์โทรศัพท์ 039-312346 ต่อ22 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลาราชการรายงานโดย : ธนโชค ศรีคงรักษ์ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง