เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ทองระยอง สับปะรดสายพันธุ์ใหม่ของจังหวัดระยอง

24 พฤศจิกายน 2558
12,355
จังหวัดระยองมีภูมิศาสตร์ที่ติดฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย ทำให้มีสภาพอากาศ ความชื้น และคุณสมบัติของดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกผลไม้เป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกที่จะเป็นแหล่งปลูกสับปะรดมากที่สุดในภาคตะวันออก สับปะรดในพื้นที่จังหวัดระยองส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ปัตตาเวีย โดยภาพรวมจะเน้นการส่งออกและป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทำสับปะรดแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง ส่วนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก คือ ตราดสีทอง โดยภายหลังเกษตรกรได้นำมาทดลองปลูกบวกกับสภาพอากาศที่เหมาะสมของจังหวัดระยองแล้วนั้น ทำให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาจนกลายเป็น สับปะรดพันธุ์ทองระยอง และคาดว่าจะเป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิด ที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างงาม
เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ลงพื้นที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พบกับคุณชุรีรัตน์ สาเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ได้ให้ข้อมูลของสับปะรดพันธุ์ทองระยอง ว่าเป็นสับปะรดที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากกลุ่ม ควีน (อย่างเช่น พันธุ์ภูเก็ต พันธุ์ภูแล พันธุ์สวี พันธุ์ตราดสีทอง เป็นต้น) ซึ่งมีลักษณะเด่นอยู่ที่ขอบใบ ต้น จุก จะมีหนามสั้นและแหลมคม มีผลเป็นทรงกระบอก น้ำหนักลูกประมาณ 0.7-1.5 กิโลกรัม เมื่อผลแก่จัดเปลือกและเนื้อในจะเป็นสีทองสด มีรสชาติหวานฉ่ำ กรอบ เนื้อแน่นไม่เป็นโพรง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ที่สำคัญผู้บริโภคที่ชอบรับประทานสับปะรดและพบปัญหาสับปะรดกัดลิ้น แต่สับปะรดทองระยองนั้น ผู้บริโภครับประทานมากแค่ไหนก็จะไม่พบปัญหาดังกล่าว ซึ่งสับปะรดสายพันธุ์นี้เริ่มต้นถูกนำมาปลูกในเขตอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เมื่อประมาณเกือบ 20 ปีมาแล้ว โดยในอดีตได้ปลูกและจำหน่ายกันเฉพาะในเขตพื้นที่เขาชะเมาเท่านั้นและรู้จักกันดีในชื่อ สับปะรดหนามหรือสับปะรดใต้ ปัจจุบันเขตพื้นที่ที่สามารถปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมาก ได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอปลวกแดง ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก และอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายเพื่อเป็นสับปะรดรับประทานสด แต่เมื่อสับปะรดที่ป้อนส่งโรงงานมีราคาตกต่ำ เกษตรกรจึงหันมาปลูกสับปะรดเพื่อรับประทานสดกันมากยิ่งขึ้น จึงทำให้สับปะรดทองระยองมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ อาทิเช่น อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย อำเภอเขาชะเมา และอำเภอวังจันทร์ ซึ่งคุณชุรีรัตน์ ยังได้กล่าวอีกว่า ตนเองต้องการให้นักท่องเที่ยวรู้จักสับปะรดพันธุ์ทองระยองมากขึ้น เมื่อนักท่องเที่ยวได้มาเยือนจังหวัดระยอง แล้วนึกถึงสับปะรด ต้องเป็นสับปะรดทองระยอง เท่านั้น
คุณสราวุธ เรืองเอี่ยม เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์ทองระยอง ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง ได้ให้ข้อมูลของ สับปะรดพันธุ์ทองระยอง ว่ามีความเหมาะสมในการปลูกในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นอย่างมาก สำหรับการปลูกไม่มีอะไรยุ่งอยาก โดยเริ่มจากการเตรียมพื้นที่ปลูกที่น้ำไม่สามารถท่วมขังได้ และระบายน้ำได้ดี ในกรณีที่ปลูกซ้ำแปลงเดิม ควรตีเหง้าแล้วไถปั่นตอและใบสับปะรด โดยทำการไถกลบไว้ประมาณ 1 เดือนก่อนแล้วเริ่มทำการไถพรวนดินใหม่อีกครั้ง ส่วนการเตรียมหน่อพันธุ์นั้น ควรคัดหน่อพันธุ์ให้มีขนาดที่เท่ากัน ก่อนการปลูกลงหลุมควรนำหน่อพันธุ์ไปชุบน้ำยากันราก่อน ซึ่งสับปะรดพันธุ์ทองระยองนั้นสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยปลูกแบบแถวคู่ระหว่างต้นให้มีระยะห่างกันประมาณ 40 เซ็นติเมตร ระหว่างร่องห่างกันประมาณ 80 เซ็นติเมตร เพื่อเว้นให้เกษตรกรมีทางเดิน หลุมปลูกควรมีความลึกประมาณ 10-15 เซ็นติเมตร เกษตรกรควรปลูกหน่อแบบตั้ง ให้มีลักษณะตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งในพื้นที่เพาะปลูกหนึ่งไร่เกษตรกรสามารถปลูกได้ประมาณ 6,000 ต้นเลยทีเดียว ส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 135 วัน หรือให้เกษตรกรสังเกตเปลือกถ้าเป็นสีเหลืองอมส้ม หรือใบเล็กๆของตาย่อยเริ่มเหี่ยวแห้ง ส่วนร่องตาผลจะตึงเต็มที่ และมีกลิ่นหอม นั่นหมายถึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว
โดยปัจจุบันราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ลูกละ 20-40 บาทตามขนาดของผล ซึ่งตอนนี้ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด พ่อค้าแม่ค้าจะมาจับจองกันถึงในไร่ตั้งแต่สับปะรดยังไม่สุก และคาดว่าสับปะรดพันธุ์ทองระยองนั้น จะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ทำรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดระยองต่อไป คุณสราวุธ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า หากเกษตรกรท่านใดสนใจในเรื่องการปลูกสับปะรดพันธุ์ทองระยอง สามารถโทรมาสอบถามวิธีการปลูกได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-8620073 ตนเองยินดีให้คำปรึกษา

เรียบเรียงโดย : ธนโชค ศรีคงรักษ์ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ชุรีรัตน์ สาเสาร์ , สราวุธ เรืองเอี่ยม .สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558