เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ฟิลิปปินส์ปลูกข้าวทองคำ ลดการขาดสารอาหารในเด็ก
02 สิงหาคม 2564
361
ฟิลิปปินส์ประเทศแรกในโลกลุยปลูกข้าวทองคำ ลดการขาดสารอาหารในเด็กที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จะช่วยลดการขาดสารอาหารในเด็ก หลังได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากฝ่ายผู้กำกับการดูแลของรัฐบาลฟิลิปปินส์
โดยสายพันธุ์ "ข้าวทองคำ" เป็นการพัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยข้าว สังกัดกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ร่วมกับสถาบันวิจัยค้นคว้าข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) ที่ตัดต่อพันธุกรรมเพิ่มระดับคุณค่าของสารเบต้าแคโรทีน ที่ร่างกายจะเปลี่ยนให้เป็นวิตามินเอ ด้วยเด็กในชุมชนยากจนของฟิลิปปินส์ ราว 1 ใน 5 คนมีปัญหาขาดวิตามินเอ หรือที่เรียกว่าเกร็ดกระดี่ขึ้นตา (VAD) ซึ่งยังกระทบต่อประชากรเด็กทั่วโลกราว 190 ล้านคน อันเป็นสาเหตุให้เกิดตาบอดในวัยเด็ก รวมถึงส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอ

ทั้งนี้ สายพันธุ์ "ข้าวทองคำ" ดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารจากหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดาและสหรัฐฯ แล้ว แต่ฟิลิปปินส์เป็นชาติแรกในโลกที่ผ่านการอนุมัติให้เพาะปลูกในเชิงพาณิชย์ได้ ขณะที่บังกลาเทศอยู่ระหว่างขั้นตอนสุดท้ายของการรับรองสายพันธุ์ "ข้าวทองคำ" หลังจากที่ต้องรอคอยกับความล่าช้าของหน่วยงานนานเกือบ 4 ปี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไทยรัฐ https://bit.ly/3xb9jAW