เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เช็คด่วนเงินช่วยชาวนา เริ่มโอน 1 ธ.ค.นี้
29 พฤศจิกายน 2563
1,434
เฮลั่น ธ.ก.ส. นัดโอน "เงินช่วยชาวนา" ไร่ละ 500 รับสูงสุด 10,000 บาท 1 ธ.ค.นี้

ความคืบหน้า "เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 500 บาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ต คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประกันรายได้ข้าว พ่วงโครงการคู่ขนาน วงเงินรวม 51,858 ล้านบาท แล้ว ยังมีเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 จะเริ่มเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
โดยในช่วงแรกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของรัฐบาล จะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาให้เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ในรอบแรกเบื้องต้น อัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ รับเงินสูงสุด 10,000 บาท สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ chongkho.inbaac.com

แหล่งข่าวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า เมื่อบอร์ด ธ.ก.ส.จะพิจารณาอนุมัติการพิจารณา "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท" คาดว่าไม่มีปัญหา จะสามารถจ่ายได้เลย จากที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติเห็นชอบแล้วตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่ตอนนี้มีหลายพืชที่ ธ.ก.ส.กำลังจ่ายอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้ข้าว,ข้าวโพด ล่าสุด มันสำปะหลัง เมื่อวานนี้ ที่ ธ.ก.ส. จะมีการจ่ายชดเชยส่วนต่าง แต่ละชนิดพืชเกษตร นั้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาถ้วนถี่แล้วคาดว่า ธ.ก.ส. จะโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท สูงสุด 10,000 บาท ธ.ก.ส.จะโอนเงินให้ในวันที่ 1 ธันวาคม นี้

ทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 รับทราบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 4,576,586 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 60,817,850.83 ไร่

เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com ที่เมนู ?ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ? ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เปิดขึ้นมาให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว เข้าไปตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลว่าท่านมีสิทธิได้รับเงิน และมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
17-29°C
ชลบุรี
20-31°C
นครศรีธรรมราช
21-28°C
ภูเก็ต
25-29°C