เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เปิดประมูลข้าวล็อตสุดท้าย2.67 แสนตัน
23 สิงหาคม 2561
1,066
กระทรวงพาณิชย์เล็งเปิดประมูลข้าวในโกดังรัฐล็อตสุดท้าย 2.67 แสนตัน ในกลุ่มกลุ่มกินไม่ได้และกลุ่มทั้งคนและสัตว์กินไม่ได้ คาดได้เงิน 1,400 ล้านบาท
นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะรองประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ เปิดเผยว่า ในวันที่ 29-30 ส.ค.นี้ จะเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นซื้อประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ปริมาณ 2.45 แสนตัน และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ปริมาณ 2.23 หมื่นตัน ถือเป็นล็อตสุดท้ายในโกดัง รวม 2.67 แสนตัน คาดว่าจะได้เงินประมาณ 1,400 ล้านบาท

"เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมประมูลข้าวทั้ง 2 กลุ่ม ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม คือคุณสมบัติผู้เสนอซื้อจะต้องเป็นนิติบุคคล ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มิใช่เพื่อการบริโภคของคน เพื่อให้นำข้าวไปใช้ตามแผนงานที่ได้แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด คาดว่าข้าวที่คนกินไม่ได้จะได้ราคาเฉลี่ย 5,500 บาทต่อตัน และข้าวกลุ่ม ทั้งคนและสัตว์กินไม่ได้ ขายได้เฉลี่ย 3,449 บาทต่อตัน"

นางมนัสนิตย์ กล่าวว่า การประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน มีปริมาณ ?2.45 แสนตัน จำนวน 18 คลัง ใน 8 จังหวัด ประกอบด้วยข้าว 6 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนปทุมธานี และปลายข้าว เอ1 เลิศ โดยวันที่ 29 ส.ค. ยื่นซองเสนอซื้อ และเปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชน

ส่วนการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ปริมาณ 2.23 หมื่นตัน 20 คลัง ใน 13 จังหวัด ประกอบด้วยข้าว 10 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวเอ1 เลิศ และปลายข้าว เอ1 โดยวันที่ 30 ส.ค.ยื่นซองเสนอซื้อ และเปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เปิดประมูลข้าวล็อตสุดท้าย2.67 แสนตัน". (20-08-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 23-08-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×