เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ลพบุรีเปิดศูนย์เรียนรู้คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก

04 เมษายน 2560
2,891
นายกอบต.พุคา จ.ลพบุรี เปิดศูนย์เรียนรู้คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกแบบโบราณสอนเยาวชนเป็นวิชาติดตัว
นายณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา(อบต.) อำเภอบ้านหมี่ เปิดศูนย์การเรียนรู้คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกแบบโบราณ บริเวณศูนย์ร่วมกันสู้อยู่อย่างพร้อมของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสอนเยาวชนในพื้นที่ให้รู้วิธีการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่ได้ข้าวพันธุ์ดีมีเมล็ดสีขาวทุกเมล็ด และเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะนำหว่านลงในแปลงต้องไม่มีเมล็ดแดงปนเลย หรือเป็นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการดูเมล็ดพันธุ์ข้าวที่แข็งแรงที่สุดก่อนนำมาเพาะปลูก ให้ข้าวในนาที่จะลงมาหว่านนั้นแน่ใจว่าเมล็ดข้าวที่หว่านไปจะขึ้นทุกเมล็ด โดยนายณรงค์ฤทธิ์ เล่าว่าก่อนที่จะเปิดเป็นศูนย์สอนเด็กและเยาวชนในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นตนเองได้ลองผิดลองถูกมานานกว่า 2 ปี ในการหาวิธีคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่ปลอดจากเมล็ดแดงปะปนมาและให้ได้พันธุ์ข้าวเปลือกที่มีเมล็ดแข็งแรง เพราะปัญหาชาวนาในขณะนี้คือทำนาแล้วจะไม่ได้ข้าวขาวเต็ม100% จะมีเมล็ดข้าวแดงปะปนอยู่จนทำให้ราคาตกต่ำลงมามาก และระยะเวลา 3-4ปีที่ผ่านมา ตนเองได้หาวิธีคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวจนได้เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงและได้เมล็ดขาวทั้งแปลงจนได้ แต่กว่าจะได้มาก็ต้องถูกเพื่อนบ้านว่าบ้าทำไหมต้องทำเรื่องให้ยุ้งอยากด้วยแต่ด้วยความพยายามจนเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้าน และการทำเช่นนี้เพื่อต้องการให้เยาวชนได้เรียนรู้เอาไว้เมื่อถึงเวลาโตขึ้นก็จะมีความรู้ด้านข้าวสามารถคุยกับคนอื่นได้อย่างภาคภูมิใจว่ารู้วิธีการทำนา การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือการเพาะกล้า

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ลพบุรีเปิดศูนย์เรียนรู้คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก". (28-03-2560). สำนักข่าว ไอ. เอ็น. เอ็น. จำกัด.: สืบค้นเมื่อ 04-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.innnews.co.th