เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เร่งส่งออกไข่ไก่ แก้ล้นตลาด
31 พฤษภาคม 2563
182
เร่งผลักดันส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ แก้ปัญหาล้นตลาด ราคาตก พร้อมระบายผ่านโครงการธงฟ้า ดันไข่ไก่ออกจากระบบได้ 215 ล้านฟอง ภายใน 6 เดือน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิตและราคาไข่ไก่ในประเทศขณะนี้พบว่า มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 40-41 ล้านฟองต่อวัน ขณะที่การบริโภคอยู่ที่ 38-39 ล้านฟอง ทำให้มีปริมาณการผลิตส่วนเกินวันละ 3 ล้านฟอง จึงเห็นควรให้ใช้มาตรการระบายผลผลิตโดยการผลักดันการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ 200 ล้านฟอง ภายใน6เดือน โดยใช้เงินกองทุนจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือค่าบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการ เช่น ค่ากล่องบรรจุ ค่าขนส่ง ค่าคัดเกรดไข่ไก่
โดยเป้าหมาย 4 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2563 ต้องส่งออกให้ได้ 100 ล้านฟอง และ 2 เดือนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 ต้องส่งออกอีก 100 ล้านฟอง ส่วนตลาดเป้าหมายที่จะผลักดันส่งออกไปนั้น เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และเมียนมา เป็นต้น และเชื่อว่าจากนี้จะมีการนำเข้าไข่ไก่จากไทยเพิ่มขึ้น หลังมาตรการต่างๆ ของแต่ละประเทศเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น

นอกจากนี้ กรมฯ จะเข้าไปช่วยระบายผลผลิตไข่ไก่อีกจำนวน 15 ล้านฟอง โดยผ่านโครงการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า และร้านค้าธงฟ้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ จะดำเนินการประมาณ 2 เดือน เชื่อว่าจะทำให้ไข่ไก่ออกจากระบบได้ประมาณ 215 ล้านฟอง และช่วยให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นไปจนถึงต้นทุนของเกษตรกรที่ฟองละ 2.80 บาทได้ จากปัจจุบันราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.40 บาท และในบางพื้นที่ในต่างจังหวัดเฉลี่ยอยู่ที่ 2 บาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-33°C
นครราชสีมา
26-34°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
24-32°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×