เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
หมู ไม่ซ้ำรอย ไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯยัน ไม่ขาดแคลนแน่นอน
02 เมษายน 2563
954
ผู้เลี้ยงหมูยันสินค้ามีเพียงพอต่อการบริโภค ผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 4.5 หมื่นตัวต่อวัน ราคาหน้าเขียง 135-145 บาทต่อกก. ซึ่งยังเป็นปกติ โอดภัยแล้งทำต้นทุนพุ่งได้กำไรเล็กน้อย โควิดพ่นพิษทำกัมพูชาปิดด่านด้านด่านอรัญประเทศทำส่งออกหมูวูบเหลือ 2,000 ตัวต่อวัน
นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยยืนยันว่าเนื้อหมูจะมีเพียงพอบริโภคในประเทศ ไม่ขาดแคลน หรือฉวยโอกาสขึ้นราคาเหมือนไข่ไก่ ณ ปัจจุบันมีผลผลิตสุกร(หมู)มีชีวิตหน้าฟาร์มออกสู่ตลาดปริมาณ 4.5 หมื่นตัวต่อวัน โดยเกษตรกร หรือฟาร์มเลี้ยงขายได้ราคา ณ หน้าฟาร์มเฉลี่ยที่ 68-70 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) จากต้นทุนเฉลี่ย 68 บาทต่อกก.(หมูขนาด 100 กก.) ถือว่ายังพอมีกำไรเล็กน้อย
.
"ช่วงนี้ผู้เลี้ยงมีต้นทุนสูงขึ้นประมาณ 10% จากแล้งหมูโตช้าต้องใช้เวลาเลี้ยงนานขึ้น และมีต้นทุนเพิ่มจากต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้เพิ่ม จากปัญหาภัยแล้งทำให้ขาดแคลนน้ำ"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ