เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
หวั่นตั๊กแตนแอฟริการะบาดเข้าไทย
05 กุมภาพันธ์ 2563
277
สศก.จับตาเข้มตั๊กแตนแอฟริการะบาดรุนแรง หวั่นข้ามทวีปมาไทย ยกระดับตรวจสอบสินค้าไม่ให้มีไข่หรือตัวอ่อนของตั๊กแตนปนเปื้อนมากับสินค้าเกษตร

วันนี้ ( 2 ก.พ. 63 )นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของตั๊กแตนในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ จากรายงานของอัครราชทูต ฝ่ายการเกษตร ประจำสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงโรม ระบุว่าองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) แถลงข้อมูลการแพร่ระบาดของตั๊กแตนทะเลทรายว่ามีการระบาดมากกว่าพันล้านตัว ใน 13 ประเทศ ได้แก่ เคนยา เอธิโอเปีย เอริเทรีย โซมาเลีย ซูดานใต้ อูกันดา จิบูตี เยเมน โอมาน ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน อินเดีย และปากีสถาน โดยการระบาดดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ของตั๊กแตน ซึ่งการแพร่ระบาดครั้งนี้มีความรวดเร็วและรุนแรงที่สุดในรอบ 25 ปี
เนื่องจากการแพร่ระบาดของตั๊กแตนทะเลทรายมีความรุนแรงและรวดเร็ว หากไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดในเร็ววัน จะส่งผลร้ายแรงเกิดความเสียหายของผลิตผลทางการเกษตร และการขาดแคลนอาหาร และการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ อย่างไม่สามารถควบคุมได้

หน่วยงานภาครัฐของไทยจำเป็นต้องเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดเพราะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการระบาดข้ามภูมิภาค และเตรียมความพร้อมในการยกระดับการตรวจสินค้าเกษตรที่ผ่านเข้า - ออก และตรวจแมลงศัตรูพืช ณ ด่านกักกันพืช ในทุกช่องทาง เพื่อป้องกันไข่หรือตัวอ่อนของตั๊กแตนที่ปนเปื้อนมากับสินค้าเกษตร

ทั้งนี้ พืชที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของตั๊กแตนทะเลทราย ได้แก่ พืชที่จะเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน อาทิ ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ข่าว https://www.tnnthailand.com / ภาพ AP
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-35°C
เชียงใหม่
17-32°C
นครราชสีมา
17-33°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×