เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยับ 2.57 % ข้าวเปลือกเจ้า-ยางพารา-หมู-ไข่ไก่ ขยับถ้วนหน้า
24 มิถุนายน 2559
1,475
นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เพิ่มขึ้น 2.57% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา สับปะรดโรงงาน สุกร และไข่ไก่ โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากเดือนที่ผ่านมายางพาราราคาปรับตัวสูงขึ้นตามการปรับตัวของราคาน้ำมันและราคาตลาดล่วงหน้า TOCOM สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศ สุกร และไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเพราะความต้องการในช่วงเปิดเทอม สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ลองกอง เงาะ และมังคุด ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา
เมื่อเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ภาพรวมสูงขึ้น 6.35% สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา ทุเรียน และปาล์มน้ำมัน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มังคุด ราคาลดลงจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งปีที่ผ่านมามังคุดรุ่นแรกแตกใบอ่อน เนื่องจากมีฝนตกในช่วงที่มังคุดกำลังแทงช่อดอก ทั้งนี้ คาดว่าเดือนมิถุนายน 2559 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 17.05% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน สับปะรดโรงงาน ลองกอง เงาะ มังคุด ลิ้นจี่ ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพียง0.28% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ลองกอง และมังคุด สำหรับสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพาราทุเรียน สับปะรดโรงงาน เงาะ และลิ้นจี่ ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายนนี้คาดว่าดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนนี้ ได้แก่ สับปะรดโรงงาน มังคุด และเงาะ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยับ 2.57 % ข้าวเปลือกเจ้า-ยางพารา-หมู-ไข่ไก่ ขยับถ้วนหน้า". (24-06-2559). สืบค้นเมื่อ 24-06-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/222191
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-30°C
เชียงใหม่
18-26°C
นครราชสีมา
18-26°C
ชลบุรี
21-28°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×