เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรเปิดตัวแอพมหัศจรรย์ สื่อเรียนรู้หม่อนไหมครบวงจร
12 พฤศจิกายน 2558
1,778
นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี (Digital Economy) โดยใช้ไอที หรือเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างเครือข่าย จัดกระบวนการทำงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการได้มากขึ้น นโยบายนี้เป็นผลจากที่ในปัจจุบันสื่อดิจิตอลและไอทีที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย ต่อยอดไปสู่ระบบเศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งการดำเนินธุรกิจการค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ด้วยการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น(Mobile Application) "มหัศจรรย์หม่อนไหม" ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นในรูปแบบของหนังสือชุดการ์ตูนหม่อนไหม จำนวน3 เรื่อง ประกอบด้วย การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม และการสาวไหมการฟอกย้อมและการทอผ้าไหม เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การสาวเส้นไปจนถึงการทอผ้าไหม

ผู้สนใจ แอพพลิเคชั่น"มหัศจรรย์หม่อนไหม" สามารถดาวน์โหลดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการระบบ android 4.1 ขึ้นไป โดยเข้าไปที่ Google Play ใช้คำค้น คือ "กรมหม่อนไหม" "หม่อนไหม" หรือ "มหัศจรรย์หม่อนไหม" เพื่อใช้ในการติดตั้งแอพพลิเคชั่น สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สารสนเทศหม่อนไหมและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมหม่อนไหม โทรศัพท์ 0-2558-7924-6 ต่อ 104

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรเปิดตัวแอพมหัศจรรย์ สื่อเรียนรู้หม่อนไหมครบวงจร". (11-11-2558). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 13-11-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/188054
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-30°C
เชียงใหม่
18-26°C
นครราชสีมา
18-26°C
ชลบุรี
21-28°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×