เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรรณรงค์งดจับสัตว์น้ำวันประมงชาติ
17 กันยายน 2558
1,701
นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า วันที่ 21 กันยายนของทุกปีถือเป็นวันประมงแห่งชาติ กรมประมงจึงเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกแก่เกษตรกร ชาวประมง เยาวชน และประชาชน ให้รักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีใช้อย่างยั่งยืน เพื่อให้คนไทยได้มีแหล่งทำมาหาเลี้ยงชีพ และมีอาหารจากสัตว์น้ำบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์
โดยปี 2558 จะมีกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 89 ล้านตัว โดยจะมีการจัดงานระดับประเทศนั้นในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภายในงานจะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 3,000,890 ตัว ประกอบด้วย ปลาน้ำจืด กุ้งก้ามกราม และปลาบู่ซึ่งเป็นปลาประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คืนความอุดมสมบูรณ์

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการประมงมากมาย อาทิ นิทรรศการโครงการในพระราชดำริ 3 จังหวัดชายแดนใต้ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประมงผิดกฏหมาย IUU Fishing และเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย นิทรรศการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Aquaponic การจัดแสดงนิทรรศการปลาสินสมุทรหลากหลายชนิดในบ่อ Touch pool นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกับขอความร่วมมือจากชาวประมงทุกคน ร่วมใจกันงดจับสัตว์น้ำเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 21 กันยายน นี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เกษตรรณรงค์งดจับสัตว์น้ำวันประมงชาติ". (15-09-2558). แนวหน้า.:

สืบค้นเมื่อ 16-09-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/178949

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-30°C
เชียงใหม่
18-26°C
นครราชสีมา
18-26°C
ชลบุรี
21-28°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×