เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรฯ ร่วมถกความร่วมมือ ฟิจิ แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย
02 มิถุนายน 2558
1,479
ถกความร่วมมือ ฟิจิ แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือกับ นาย Inia Seruiratu รัฐมนตรีเกษตร และ นาย Osea Naiqam รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและป่าไม้ ของสาธารณรัฐฟิจิ ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเจรจาความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศในการพัฒนาด้านการเกษตร การค้าและการลงทุนระหว่างกันอย่างเป็นทางการ โดยฝ่ายไทยได้หารือใน 2 เรื่อง สำคัญ คือ ความร่วมมือด้านการประมง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันไทยนำเข้าทูน่าจากฟิจิ ซึ่งทูน่าที่จับได้โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากเรือฟิจิ ดังนั้น ต้องมีใบรับรองการทำประมงของรัฐบาลฟิจิ เพื่อใช้ในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ จึงเป็นประเด็นที่ต้องมีการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนนี้ร่วมกันว่า จะเร่งรัดการจัดส่งใบรับรองการจับได้อย่างไร อีกประเด็นที่ไทยให้ความสนใจ คือ เรื่องอุตสาหกรรมมะพร้าว ที่ไทยกำลังประสบปัญหาในด้านวัตถุดิบเนื่องจากปัญหาโรคแมลงศัตรูพืช ซึ่งจะต้องมีการหารือในด้านการลงทุนระหว่างกัน

ขณะที่ประเด็นที่ทางฟิจิให้ความสนใจ คือ การพัฒนาด้านการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมงและสหกรณ์ ที่ทางฝ่ายไทยยินดีที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการฝึกอบรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสองประเทศ (เอ็มโอยู) เพื่อแลกเปลี่ยนงานด้านวิชาการ การช่วยเหลือเพื่อพัฒนาภาคเกษตร รวมถึงการลงทุนที่จะต้องเอาภาคเอกชนเข้าไปร่วมด้วย โดยภายในเดือนมิถุนายน กระทรวงเกษตรฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมหารือในรายละเอียดกับฟิจิอีกครั้ง

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เกษตรฯ ร่วมถกความร่วมมือ ฟิจิ แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/160935
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-30°C
เชียงใหม่
18-26°C
นครราชสีมา
18-26°C
ชลบุรี
21-28°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×