เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ หยุดนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ไก่จากสหรัฐ ย้ำอุตสาหกรรมไก่และไข่ปลอดภัยจากไข้หวัดนก

18 พฤษภาคม 2558
3,318
สมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ ยืนยันอุตสาหกรรมไก่ของไทยไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไข้หวัดนกในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ไทยไม่มีนำเข้าปู่-ย่าและพ่อ-แม่พันธุ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชัวคราว ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดไข้หวัดนก
นายสมศักดิ์ ฤทธิ์จรุง นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการไทยไม่มีการนำเข้าไก่เนื้อรุ่นปู่ย่าพันธุ์ และรุ่นพ่อ-แม่พันธุ์เป็นการชั่วคราว จากสหรัฐอเมริกา และประเทศที่มีปัญหาการแพร่ระบาดไข้หวัดนก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคเข้าสู่ประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าไก่ไทยปลอดภัยจากไข้หวัดนก

"สมาคมฯ และกรมปศุสัตว์ยังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดไข้หวัดนกในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด ล่าสุดกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาประกาศพบการระบาดไข้หวัดนกเพิ่มขึ้นในมลรัฐอินเดียน่า เพิ่มเติมจากเดิมที่มีการระบาดใน 13 มลรัฐ สถานการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยพบในประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ทางการต้องทำลายไก่กว่า 30 ล้านตัว ทั้งนี้ เกาหลีใต้ เม็กซิโก แคนาดา รวมถึงจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าเนื้อไก่รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศงดนำเข้าสินค้าเนื้อไก่และไข่ไก่จากสหรัฐเป็นการชั่วคราวแล้ว" นายสมศักดิ์กล่าว

นายสมศักดิ์กล่าวว่า การชะลอการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่จากประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่และการส่งออกแต่อย่างใด เพราะประเทศไทยมีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ทดแทนการหยุดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาจากประเทศอื่นๆ เช่น นิวซีแลนด์ และบางประเทศในสหภาพยุโรปที่ปลอดจากหวัดนก นอกจากนี้จะยังเป็นโอกาสที่ดีในการในการตอกย้ำเนื้อไก่ของไทย ปราศจากเชื้อไข้หวัดนก ปลอดภัยต่อการบริโภคในตลาดโลกพร้อมกันด้วย

ประเทศไทยมีมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดไข้หวัดนกมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบกับผู้เลี้ยงและผู้ส่งออกเนื้อไก่ มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงแบบปิดเพื่อป้องกันการติดต่อของโรค ทำให้ประเทศไทยปราศจากการระบาดของโรคนี้ตั้งแต่ปี 2549 ส่งผลให้สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศกลับมานำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยอีกครั้งหลังจากหยุดนำเข้าจากไทยตั้งแต่ปี 2547 นอกจากนี้เกาหลีใต้กำลังพิจารณากลับมานำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยอีกครั้งหลังจากนำเข้าเฉพาะไก่ปรุงสุกอีกด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ หยุดนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ไก่จากสหรัฐ ย้ำอุตสาหกรรมไก่และไข่ปลอดภัยจากไข้หวัดนก.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1431602579