เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังรับมือเขื่อนน้ำอูนงดจ่ายน้ำ

13 พฤษภาคม 2558
1,954
แล้งหนัก ปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูนเหลือน้อย งดจ่ายน้ำป้อนพื้นที่เกษตรชั่วคราว 1 เดือน จะเปิดอีกครั้งเดือน มิ.ย. เตือนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังมากกว่า 1,000 ราย วางแผนรับมือน้ำแห้งในลำน้ำอูนแต่เนิ่นๆ
ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ เขื่อนน้ำอูนจะงดจ่ายน้ำ กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังอาจได้รับผลกระทบมากสุด

วันนี้ (12 เม.ย. 58) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดสกลนครเริ่มลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ถือเป็นวิกฤตแล้งหนักที่สุดในรอบ 10 ปีที่ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกพืชฤดูแล้งและเลี้ยงสัตว์ต่างวิตกจะไม่มีน้ำใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ เนื่องจากเขื่อนน้ำอูนจะลดปล่อยน้ำเป็นเวลา 1 เดือน โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำอูน ซึ่งมีมากกว่า 1,000 กระชัง สร้างรายได้แก่เกษตรกรปีละหลายล้านบาท จะได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายน้ำของเขื่อนน้ำอูน
แล้งนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูนลดลงในระดับที่น่าเป็นห่วง

นายวัชพงษ์ ศรีสำราญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนน้ำอูน ขณะนี้ระดับน้ำในอ่างฯ +180.320 ม.รทก. ความจุน้ำในอ่างฯ 209.750 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 40.34% ของความจุเก็บกัก 520 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำอูน 209.750 ล้านลูกบาศก์เมตร จะเป็นปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้เพียง 59.85 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 11.51% ของความจุที่ระดับเก็บกัก

โดยโครงการฯ น้ำอูนจะต้องสำรองน้ำส่วนนี้ไว้ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ต้องงดจ่ายเป็นการชั่วคราวตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ จะจ่ายอีกครั้งในเดือนมิถุนายนถัดไป

"อยากแจ้งเตือนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ชลประทานที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อวางแผนการเลี้ยงปลาให้สอดคล้องกับแผนการจัดสรรน้ำของโครงการฯ น้ำอูน เพราะปริมาณน้ำจะลดลง เสี่ยงทำให้เกิดความเสียหายต่อปลากระชังได้" นายวัชพงษ์กล่าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เตือนเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังรับมือเขื่อนน้ำอูนงดจ่ายน้ำ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000053974