เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

#เตือนภัย! หนอนเจาะฝักข้าวโพด ในข้าวโพดหวาน

05 กรกฏาคม 2565
266
ในวันนี้รักบ้านเกิดจะมาเตือนภัย "หนอนเจาะฝักข้าวโพด" ใน "ข้าวโพดหวาน" ศัตรูตัวร้ายที่ควรเฝ้าระวังกันในช่วงนี้
หนอนเจาะฝักข้าวโพด

ลักษณะของหนอนเจาะฝักข้าวโพด

"หนอนเจาะฝักข้าวโพด" ขนาดตัวหนอนโตเต็มที่ยาว 35 - 40 มิลลิเมตร มีสีแตกต่างกันเช่น เหลือง น้ำตาล เขียว เทา เป็นต้น และมีแถบสีดำใหญ่ พาดตามคด้านข้าง ส่วนหัวมีสีเหลืองน้ำตาล ระยะเข้าดักแด้ จะมีสีเขียว ตัวนิ่มแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลผิวหนาขึ้นและเป็นสีน้ำตาลดำก่อนที่ออกเป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อลักษณะของข้าวโพดหวานเมื่อถูกทำลายด้วยหนอนเจาะฝักข้าวโพด

- ตัวหนอนเจาะฝักข้าวโพดจะกัดกินเส้นไหมของฝัก และเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในบริเวณปลายฝักข้าวโพดหวาน

- ถ้าหนอนเจาะฝักข้าวโพดระบาดมากปลายฝักข้าวโพดหวานจะเน่า เนื่องจากความชื้นจากมูลของหนอนเจาะฝักข้าวโพดที่ทิ้งไว้

- เนื่องจากหนอนเจาะฝักข้าวโพดกัดกินเส้นไหมจนแหว่งหมดไป ทำให้ข้าวโพดหวานไม่ได้รับการผสมพันธุ์ ฝักที่ได้จึงไม่ติดเมล็ดวิธีป้องกันหนอนเจาะฝักข้าวโพด

- สำรวจแปลง สวนของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

- ข้าวโพดหวานที่ปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก ให้ใช้วิธีการจับหนอนเจาะฝักข้าวโพดที่ปลายฝักทิ้ง หรือใช้มือบีบปลายฝักให้หนอนตายโดยไม่ต้องเก็บทิ้ง และควรเดินเก็บหนอนทุกวันในระยะติดฝัก

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อฝักติดเมล็ดแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้สารฆ่าแมลง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมวิชาการเกษตร