เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! แมลงหวี่ขาวยาสูบในพริก

21 มิถุนายน 2565
161
ในช่วงนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "พริก" ควรเฝ้าระวังกับ "แมลงหวี่ขาวยาสูบ" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของศัตรูพืชชนิดนี้
เตือนภัย แมลงหวี่ขาวยาสูบ

ลักษณะของแมลงหวี่ขาวยาสูบ

แมลงหวี่ขาวยาสูบ เป็นแมลงประเภทปากดูดขนาดเล็ก ดักแด้มีขนาด 0.6-0.8 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีปีกสีขาวและลำตัวมีสีเหลืองอ่อน เพศเมีย 1 ตัว วางไข่ได้เฉลี่ย 200 ฟอง


ลักษณะของพริกเมื่อถูกทำลายด้วยแมลงหวี่ขาวยาสูบ

- ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบพริก

- แมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะนำโรคที่เกิดจากไวรัส ทำให้ใบพริกหงิก ซีดด่าง หรือใบหงิกเหลือง

- เนื่องจากแมลงหวี่ขายาสูบเป็นพาหะนำโรค ทำให้ยอดพริกไม่เจริญ และต้นพริกไม่สมบูรณ์ ผลพริกที่ได้ไม่มีคุณภาพ


วิธีป้องกันและดูแล

- สำรวจและหมั่นตรวจสอบแปลงพริกอย่างสม่ำเสมอ

- หากพบแมลงหวี่ขาวยาสูบใต้ใบพริกเป็นจำนวนมาก ให้เก็บส่วนของพริกนำไปเผาทำลาย เพื่อป้องกันการระบาด

- เลี่ยงการปลูกพริกในช่วงที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณของแมลงหวี่ขาวยาสูบ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมวิชาการเกษตร